Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 (RODO) jak również ustawy Prawa telekomunikacyjnego, wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania.

Uważamy, że dane osobowe stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Człowiek ma prawo do prywatności również w czasie rozwoju technologii informacyjnych. Ochrona Danych Osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Poniżej zamieszczamy dedykowane Klauzule informacyjne. Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi.

Klauzula Informacyjna dla Klientów

Treść do pobrania: Klauzula Informacyjna dla klientów Sejnet

Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

Treść do pobrania: Klauzula Informacyjna dla kontrahentów Sejnet

Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy

Treść do pobrania: Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Polityka cookies

Treść do pobrania: Polityka plików cookies Sejnet