Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W dniu 21 grudnia 2020 r. zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego.
Dostosowując się, zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej między firmą Sejnet a jej klientami oraz obowiązującego abonentów Regulaminu świadczenia u sług telekomunikacyjnych w sieci Sejnet.

Zmiany wprowadzone w umowie to:

1. Umożliwienie wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od umowy przez abonenta w formie dokumentowej. 
Odtąd możliwe jest złożenie wypowiedzenia nie tylko pisemnie w BOK ale też poprzez EBOK https://sejnet.pl/boa/, w rozmowie telefonicznej pod numerem telefonu 87 6666666, listownie na adres BOK albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu e-mail abonenta podanego w Umowie).

2. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. 
Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (wtedy Twoja Umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony).
Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc, liczony od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do BOK.
Zmiana nie dotyczy umów na czas określony. Tu nadal obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia skuteczny na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.

Wprowadzone zmiany są korzystne dla abonentów. Mimo to, jeśli Abonent nie akceptuje tych zmian, ma prawo wypowiedzieć Umowę. Można to zrobić do 21 grudnia 2020 r. lub w okresie miesiąca od otrzymania tej informacji.
Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie dostarczając do BOK lub wysyłając listem.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
Wypowiedzenie Umowy przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta skutkowało będzie dochodzeniem od abonenta zapłaty część ulgi, której udzieliliśmy przy zawieraniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do czasu pozostałego do końca Umowy.